Support service
×

ฉันต้องจัดเตรียมเอกสาร (ยืนยันบัญชีของฉัน) เพื่อรับโบนัสเริ่มต้นของ InstaForex หรือไม่?

ไม่ต้อง คุณไม่ต้องเตรียมเอกสาร (ยืนยันบัญชี) เพื่อรับโบนัสเริ่มต้น


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""