อภิธานศัพท์


การ Scalping

การเทรดในรอบวัน

การเทรดแบบ Pipsing

การทำผลกำไร

การเปิดตลาด

การเทรดแบบ Spike

การป้องกันความเสี่ยง

ข้อความสแปม

ข้อกำหนดสัญญา

ข้อผิดพลาดที่ชัดเจน

คำสั่ง

ค่าเงินพื้นฐาน

คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าหรือ Pending order

ช่องว่าง

ดัชนี

ตำแหน่งการหยุดก่อนขาดทุน (Stop Loss)

ตำแหน่งราคาแบบ Tick

ตำแหน่งที่เปิด

ตัวบ่งชี้

ตำแหน่ง Stop out

บิ๊ป (Pips)

บัญชี PAMM

ประวัติบัญชี

ปริมาณการซื้อขาย

ฟิวเจอร์สหรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฟรีมาร์จิ้น (Free margin)

ฟีดมูลค่าการซื้อขาย

มาร์จิ้นคอล (Margin call)

มาร์จิ้น (Margin)

ยอดเงินคงเหลือ

ราคาขายสินทรัพย์แบบ Quotation

ราคาที่ไม่เป็นไปตามตลาด

สวอป (สวอป - แบบสะสม)

สภาพคล่อง

สเปรด (Spread)

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contract For Difference)

สภาวะตลาดปกติ

อัตราแลกเปลี่ยนแบบไขว้ (Cross-rates)

อาร์บิทราจการแปลงสกุลเงิน

เลฟเวอเรจ

เงินในบัญชีตอนนี้ หรือ Equity

เหตุสุดวิสัย

เงาแท่งเทียน

แพลตฟอร์มการซื้อขาย

โบรกเกอร์

โปรแกรมช่วยเทรด

ไฟล์ข้อมูลลูกค้า

ไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์

เติมเงินในบัญชีของคุณโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่มีอยู่