Support service
×

ประกาศผลเมื่อใด?

ผลลัพธ์ของแคมเปญจะออกมาภายใน 14 วันหลังจากแคมเปญสิ้นสุดลงและจะดำเนินการตรวจสอบตามเท่าที่จำเป็นทั้งหมด


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""