Support service
×

การจัดอันดับผลคะแนนของผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน Lucky Trader เป็นอย่างไร?

ลูกค้าของ InstaForex แต่ละรายที่เข้าร่วมในการแข่งขัน Lucky Trader สามารถประเมินคะแนนของตนเองได้ในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ในการทำเช่นนั้น ให้ไปที่ส่วนคำนวณคะแนน บนเว็บไซต์เพื่อดูคะแนนปัจจุบันของคุณ


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""