Support service
×

การจัดอันดับผลคะแนนของผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน Lucky Trader เป็นอย่างไร?

ลูกค้าของ InstaForex แต่ละรายที่เข้าร่วมในการแข่งขัน Lucky Trader สามารถประเมินคะแนนของตนเองได้ในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ในการทำเช่นนั้น ให้ไปที่ส่วนคำนวณคะแนน บนเว็บไซต์เพื่อดูคะแนนปัจจุบันของคุณ


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""