Support service
×

InstaForex มีใบอนุญาตหรือไม่

InstaForex คือเครือบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศต่างๆ และดำเนินการภายใต้ชื่อ InstaForex เครือนี้ประกอบด้วยนิติบุคคลต่างๆ และตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้บริการลูกค้าตามกฎหมายท้องถิ่น เครือ InstaForex ประกอบด้วย Instant Trading Ltd ที่จดทะเบียนบนหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและดูแลโดยทาง BVI FSC ภายใต้หมายเลขใบอนุญาต SIBA / L / 14/1082 รวมทั้งบริษัท Instant Trading EU Ltd ที่จดทะเบียนในสหภาพยุโรปแล้วอยู่ภายใต้การดูแลของ CySEC พร้อมกับมีใบอนุญาตเลขที่ 266 / 15.


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""