Support service
×

วิธีการตรวจสอบ/ลดขนาดของเอกสารเพื่อการอัปโหลด

ถ้าสำเนาเอกสารอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้คลิกขวาที่ไฟล์จากนั้นเลือก “คุณสมบัติ” ที่คุณจะพบขนาดของเอกสาร

คุณสามารถขนาดไฟล์ด้วยการใช้งานโปรแกรม Paint ที่เป็นซอฟต์แวร์เพื่อการวาดรูปในหน้าเดสก์ทอป (ให้เปิดเอกสารผ่านโปรแกรมนี้จากนั้นคลิก “Resize”) หรือผ่านโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ 

ถ้าคุณอุปกรณ์มือถือในการถ่ายรูปเอกสารคุณ ขนาดไฟล์สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการใช้งานโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""