Навчання Форекс


Найпростіша форма [[ковзні середні (Moving averages)|змінного середнього]] зветься просте ковзне середнє (simple moving average, SMA). Даний вид індикаторів технічного аналізу є кривою на ціновому графіку, основна ціль якої – згладити (відфільтрувати) цінові коливання, щоб показати основні цінові тенденції по валютній парі.

Криві простого змінного середнього апроксимують ціновий графік. Щоб зрозуміти сенс таких кривих, необхідно розібратися з принципом їх побудови. Сенс в тому, що для конкретної точки часу на осі абсцис при побудові беруться до уваги кілька попередніх точок, в залежності від обраного коефіцієнта згладжування. Значення (ціна) усіх точок складається, а результат ділиться на коефіцієнт. Тому, з математичної точки зору просте ковзне середнє є середнім арифметичним. Більшість додатків для технічного аналізу будують криві ковзаючих середніх автоматично, але математичну формулу побудови розуміти все ж необхідно. Для значення коефіцієнта згладжування n математична формула побудови простого змінного середнього має вигляд:

SMA = (P(n) + P(n-1) + … + P(1)) / n,

де P(n) - ціна закриття поточного торгового періоду, P(n-1) – ціна закриття попереднього торгового періоду і т.д. Чим більше значення коефіцієнта згладжування, тим більше попередніх торгових періодів береться до уваги й тим більш гладкою виходить крива. Як видно з формули, кожна з n точок має однакову вагу при побудові кривої простого змінного середнього. Це означає, що для конкретної тимчасової точки (торгового періоду) в рівній частці береться до уваги не тільки поточна ціна, але і ряд їй попередніх цін. Тому, чим більше значення коефіцієнта, тим менше крива простого змінного середнього нагадує ціновий графік. По кривим з великим коефіцієнтом можна судити про довгостроковий тренд, а по кривих з меншим коефіцієнтом – про короткостроковий тренд. По куту нахилу кривих можна судити про силу (швидкості) руху ринку. Іноді при побудові кривих для аналізу крім цін закриття використовуються ціни відкриття, мінімальні та максимальні ціни.

Криві простого змінного середнього дозволяють нам прогнозувати зміну валютних котирувань, бо відображають рух цін. Чим більше коефіцієнт згладжування простого ковзного середнього, тим більш гладкою виходить крива. Чим більше згладжена крива, чим повільніше вона реагує на цінові зміни ринку. Тому, аналізуючи прості ковзаючі середні з великим значенням коефіцієнта, ми ризикуємо пропустити хорошу можливість входу на ринок або виходу з ринку, а значить і упустити прибуток. Справедливо і зворотне. Чим менше коефіцієнт згладжування простого ковзного середнього, тим менш гладкою виходить крива. Чим менше згладжена крива, тим швидше вона реагує на цінові зміни ринку. Але, аналізуючи прості ковзаючі середні з маленьким значенням коефіцієнта, ми ризикуємо прийняти передчасне рішення про вхід на ринок або вихід з ринку і зазнати збитків, бо такий індикатор більш схильний до статистичного шуму – випадкових раптових цінових коливань (pikes). Такі раптові коливання трапляються на валютному ринку Форекс під час виходу важливих економічних показників фундаментального аналізу або в момент інтервенцій великих учасників ринку. Таким чином, існує компроміс між своєчасним відкриттям позиції та помилковим відкриттям позиції.

Криві простого змінного середнього доцільно аналізувати, коли на ринку вже склався певний тренд. Якщо тренду немає, і торгівля йде в горизонтальному діапазоні, то криві простого змінного середнього можуть дати дуже багато хибних сигналів, тому використовувати їх неефективно. Часто для прийняття рішень криві аналізуються в сукупності, коли беруться до розгляду кілька кривих з різними коефіцієнтами. Заведено аналізувати кути нахилу кривих, перетину таких кривих між собою і з ціновим графіком, напрямок (висхідний або спадний) при якому відбувається перетин і ряд інших чинників. Деякі з сигналів, що визначають початок нової тенденції, її підтвердження або завершення, наведені нижче:

- сила бичачого тренду підтверджується, якщо ціновий графік знаходиться вище кривої простого ковзного середнього, а сила ведмежого тренду підтверджується, якщо ціновий графік знаходиться нижче цієї кривої;

- розворот кривої простого змінного середнього знизу вгору при позитивному нахилі самого цінового графіка розглядається як сигнал на покупку, розворот же такої кривої зверху вниз при негативному нахилі самого цінового графіка розглядається як сигнал на продаж;

- перетин ціною свого кривої простого змінного середнього зверху вниз (при негативному нахилі обох) розглядається як сигнал на продаж, перетин же ціною такої кривої від низу до верху (при позитивному нахилі обох) розглядається як сигнал на покупку;

- перетин довгою кривою змінного середнього короткою кривої змінного середнього знизу вгору розглядається як сигнал до покупки та навпаки;

- виходячи з того, які криві змінного середнього спрямовані вгору, а які вниз визначають який тренд висхідний, а який спадний (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий);

- моменти найбільшої розбіжності двох кривих простого ковзного середнього з різними параметрами розуміють як сигнал до можливої ​​зміни тренду.

Крива простого змінного середнього має один істотний недолік – всі ціни, що становлять цей індикатор, мають однакову вагу. Логічніше було б надавати більшу вагу недавнім цінам і меншу вагу тими цінами, що були на ринку давно. Такий підхід дозволив би уникнути проблеми аналізу цінового графіка з раптовими ціновими коливаннями, про які говорилося вище. Адже такі коливання відбивалися б більшою мірою на поточній тимчасовій точці кривої змінного середнього і меншою мірою на наступних часових точках. Такий підхід реалізований в індикаторах експоненціального і зваженого ковзного середнього.

 

Вибрані статті

Проблеми з введенням/виведенням коштів

Що робити, якщо виникають проблеми з введенням/виведенням коштів

Комісії

Які комісії стягуються при введенні або виведенні коштів

Поповніть рахунок зручним для вас способом