Навчання Форекс


Існують як прихильники, так і противники деяких аспектів торгівлі на фінансових ринках. Фінансовий ринок містить ринок золота, фондовий ринок (ринок цінних паперів), Форекс (валютний ринок) і різні товарні ринки. Неможливо розглядати один з ринків поза контекстом інших, оскільки в глобальній економіці всі процеси взаємопов'язані. Ситуація на фондовому ринку може впливати на курси валют на Форекс (валютному ринку), що своєю чергою може позначатися на ринку золота, і навпаки. Проте, в цьому розділі ми обмежимося тим, що розглянемо валютний ринок Форекс і ринок цінних паперів і з'ясуємо, в чому їх переваги та недоліки для учасників (брокерів, дилерів і трейдерів).

У попередніх розділах ми з вами вже вивчили основи валютного ринку Форекс. Тепер давайте розберемося, що таке ринок цінних паперів. На фондових ринках торгують такими інструментами, як цінні папери. Цінний папір – це певний доказ права власності на будь-яке майно, яке передається іншому власнику на тимчасовій або постійній основі з тим, щоб надати право отримання частини доходів по цьому майну. Інакше кажучи, інструментом фондового ринку є документ, що містить правовий титул власності, який може бути виконаний на вимогу власника. Вважається, що акції, облігації, похідні цінні папери (варанти, ф'ючерсні контракти, біржові опціони), ощадні та депозитні сертифікати та векселі утворюють групу цінних паперів. Давайте коротко опишемо кожен з перерахованих типів.

Акції – це основний тип цінних паперів. Вони визначають права власності власника на частину прибутку акціонерного товариства. Акціонеру належить частка в акціонерному капіталі корпорації. Існують особисті акції, сертифікат на пред'явника (варант), звичайні та привілейовані акції. Перші два типи не вимагають особливих роз'яснень. Звичайні акції дають право голосу на загальних зборах акціонерів, а кількість виплачуваних дивідендів визначається щорічними фінансовими результатами компанії. Власники привілейованих акцій отримують фіксовані дивіденди, проте вони позбавлені права голосу. Як ми бачимо, акції надають право на володіння частиною капіталу та отримання прибутку у формі дивідендів.

Облігації – це боргові зобов'язання. Вони підтверджують факт надання грошової позики емітенту (особи, яка випустила в обіг облігацію) в обмін на право отримання доходу заздалегідь обумовленим способом. Як правило, прибуток йде від фіксованої річної процентної ставки, яка розраховується залежно від витрат на випуск облігації або номінальної вартості облігації. Існують також державні та корпоративні облігації. Державні облігації характеризуються більш високим ступенем надійності, але меншою прибутковістю. Корпоративні облігації, навпаки, приносять більше доходу, але вони менш надійні. Як і в будь-якому іншому випадку прибутковість і ризик прямо взаємозалежні – чим вище ризик, тим більше прибутку отримує власник акції.

Як на фондовому ринку, так і на Форекс існують похідні цінні папери (деривативи). До фондових деривативів належать варанти – цінні папери, що визначають право купувати або продавати акції за певних умов або обмінювати їх на інші акції.

Ф'ючерси – це стандартні контракти на покупку або продаж певної кількості акцій в майбутньому за ціною, встановленою на момент укладення контракту. Як покупець, так і продавець повинні дотримуватися умови ф'ючерсного контракту. Щоб гарантувати виконання цих умов, обидві сторони платять страховий депозит, розмір якого визначається на фондовому ринку. Депозит зберігається на біржі, де відбувається операція.

Опціони - це цінні папери, аналогічні ф'ючерсам, за винятком того, що вони не накладають зобов'язань на продавця, а лише дають право на покупку або продаж встановленої кількості цінних паперів за певною ціною. Американські опціони можуть виконуватися в будь-який час між датами покупки та закінчення опціону. Європейські контракти на опціони виконуються тільки після закінчення терміну життя опціону. Продавець опціону зобов'язаний дотримуватися умов контракту – в цьому і полягає ризик. У зв'язку з цим покупець виплачує продавцю опціонну премію. Щоб гарантувати виконання зобов'язань за угодою, продавець вносить заставу, аналогічну страховому депозиту у ф'ючерсах. Розмір застави визначається фондовою біржею і зберігається там же. Власне, сума премії, що виплачується покупцем, – це і є основний об'єкт опціонної торгівлі.

До цінних паперів також відносяться сертифікати. Сертифікат – це письмове свідоцтво банку-емітента про депонування коштів, яке надає власникові право на отримання суми вкладу та накопичених відсотків за нього після закінчення терміну контракту. Депозитний сертифікат видається в тих випадках, коли власник – юридична особа. Ощадний сертифікат видається фізичним особам.

Векселі – вид боргового інструменту, що надає право вимагати виплати зазначеної суми після закінчення терміну дії векселя. Векселі можуть бути перекладними або простими. Простий вексель – це обіцянка позичальника виплатити певну суму кредитору. Перекладний вексель (тратта) виписується кредитором і повинен бути прийнятий або опротестований позичальником. У разі згоди позичальник зобов'язується виплатити суму, зазначену в переказному векселі.

Тепер, коли ми трохи розібралися з фінансовими інструментами валютного ринку, звернемо увагу на особливості такої торгівлі. На відміну від Форекс, фондового ринку властиві територіальні обмеження – місцем торгівлі є фондова біржа. Фондові біржі розташовуються в найбільших світових фінансових центрах; типи акцій і котирування на різних біржах можуть відрізнятися. Однак завдяки розвитку Інтернету, фондові біржі отримали можливість швидко обмінюватися котируваннями для обмеження можливості виконання арбітражних операцій. Арбітражні операції мають на увазі покупку акцій на одній біржі і їх подальший продаж на іншій біржі за більш вигідним курсом. На Форекс арбітражні операції неможливі в зв'язку з тим, що ринок валют не має центрального місця торгів.

Для здійснення операцій купівлі-продажу на ринку цінних паперів продавець і покупець повинні спочатку знайти один одного. Внаслідок цього кількість учасників фондових бірж обмежена; отже, ліквідність операцій по акціях набагато нижче, ніж ліквідність валютних угод на Форекс. На фондовому ринку може статися так, що ви не знайдете покупця для своїх акцій і зазнаєте істотних збитків. На відміну від Форекс, на ринку цінних паперів отримати дохід можна тільки за допомогою спекулятивних операцій при підвищенні вартості акцій. Іншими словами, вам доведеться спочатку купити цінні папери за нижчою ціною, щоб потім продати їх за вищою ціною. Неможливо продати акції, якщо у вас їх немає. Правда, існують деякі схеми, що дозволяють уникнути таких обмежень. Можна, наприклад, укласти фіктивну угоду з продажу цінних паперів, при цьому не маючи їх, із зобов'язанням виконати зворотну операцію повторного продажу – таку послугу надають приватним трейдерам біржові посередники на фондовому ринку.

На ринку цінних паперів не можна скористатися перевагами маржинальної торгівлі, як на Форекс. Ви можете купувати акції тільки на ті кошти, якими володієте. Акції не завжди купуються з метою спекуляції. Як вже було сказано, акції дають право на частину капіталу організації, а також дозволяють брати участь в голосуванні на загальних зустрічах акціонерів і отримувати дивіденди. Ось чому ви можете придбати акції не тільки з метою подальшого продажу. У цьому випадку такі поняття, як «відкриті та закриті позиції» і «кредитне плече» втрачають значущість.

На відміну від Форекс, який відкритий цілодобово, на фондовому ринку існують певні години роботи, які визначаються розкладом біржі (стандартна тривалість робочого дня становить 8 годин по буднях). Якщо ви торгуєте на ринку цінних паперів через Інтернет і при цьому перебуваєте в інший часовій зоні, це може створювати суттєві незручності. Робочі години фондової біржі можуть випадати на нічний час в вашому регіоні, так що ви постійно будете страждати від нестачі сну. З цієї причини цілодобова торгівля на Форекс дає вам більше переваг.

Щоб успішно торгувати цінними паперами, недостатньо користуватися тільки тими механізмами аналізу, які широко застосовуються на Форекс і є достатніми для ринку валют. Технічний і фундаментальний аналіз можуть бути використані для прогнозування коливань курсів акцій, але вельми важливими є також і мікроекономічні фактори, що впливають на діяльність компанії. Для прийняття правильного рішення щодо покупки або продажу акцій, вам потрібно мати доступ до фінансової звітності, інформації про кадрові перестановки в компанії, урядових замовлень на їх продукцію. Така інформація часом може бути доступна тільки в іноземних джерелах, таких як телебачення, газети, журнали, опубліковані фінансові звіти. Найчастіше розуміння може ускладнюватися мовними труднощами, оскільки інформація публікується іноземними мовами.

Слід зауважити, що перераховані фінансові інструменти на фондовій біржі можуть мати свої переваги. Наприклад, право отримання дивідендів по акціях, можливість брати участь в управлінні компанією, погашення державних цінних паперів і купонні виплати за облігаціями. Ці переваги частково компенсують ризик збитків при торгівлі на ринку цінних паперів.

У цьому розділі ми з вами порівняли Форекс і фондовий ринок. Ми з'ясували, що у кожного з них є свої переваги та недоліки, і кожен по-своєму привабливий для інвесторів. У наступному розділі ми детально розглянемо взаємозв'язок цих ринків і зрозуміємо, як прогнозування подій на одному з них може допомогти у прийнятті вірного торгового рішення на іншому.

Вибрані статті

Комісії

Які комісії стягуються при введенні або виведенні коштів

Мінімальна сума поповнення

Мінімальна сума поповнення

Поповніть рахунок зручним для вас способом