Служба поддержки
×

Корекція ліній тренду, принцип віяла

З плином часу швидкість зміни цін в період тренду може змінюватися. Вона може збільшуватися, що відповідає більшому куту [[Лінії тренду|лінії тренду]], або знижуватися, що робить [[Лінії тренду|лінію тренду] не такою крутою. У цих випадках необхідне коригування вже побудованих [[Лінії тренду|лінію тренду]]. Часто перед зміною фаз швидкість зміни цін сповільнюється. Це призводить до виходу тренду на нову [[Лінії тренду|ліній тренду]], при цьому стара виявляється пробитою. Такий перехід може відбутися кілька разів перш ніж ринок розгорнеться, що призводить до побудови декількох [[Лінії тренду|ліній тренду]] виходять з однієї вершини - віяла. Для тривалого тренду існує правило віяла: сигналом до розвороту ринку є пробою третьої лінії віяла.

Тривалість тренду і кути нахилу

Теорії Доу та Елліотта дають оцінки величини корекції первинного тренду (відповідно 33%-50%-66% й 38%-50%-62% від величини первинного тренду). Техніка Ганна (Gann) об'єднує ці оцінки, надаючи особливого значення рівням кратним 1/8 і 1/3 амплітуди первинного тренду (т. Е. Рівням 1/8, ј, 1/3, 3/8, Ѕ, 5/8, 2/3, ѕ, 7/8). Крім цього, за Ганну лінії підтримки (опору) трендів мають не довільні, а певні стійкі (часто зустрічаються) кути нахилу. Кути Ганна визначаються по тангенсах, значення яких дорівнюють: 1/8, ј, 1/3, Ѕ, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 8/1. Абсолютизація значень кутів в методиці Ганна викликає обґрунтовану настороженість, бо будь-які індикатори, в розрахунку яких використовуються величини кутів, які не відповідають критеріям однорідності (див. с-тест). Дійсно, перехід в діаграмі до іншої одиниці виміру, наприклад, від рублів до тисяч рублів або доларів (при фіксованому курсі), призводить до зміни кутів нахилу трендів. Інша справа, якщо виходити з попереднього вибору масштабу діаграми таким чином, щоб одна з [[Лінії тренду|ліній тренду]] пройшла під значним за Ганну кутом, чекаючи при цьому, що інші тренди пройдуть під іншими кутами Ганна. В цьому випадку кути матимуть не абсолютне, а відносне значення: [[Лінії тренду|лінії трендів]] порівнюються з деякою опорною. За таким принципом побудований графічний аналіз трендів (хвиль) по Елліотту. Опорною лінією служить відрізок, що з'єднує дві точки, які відповідають останнім значущим піку і западині (опорна хвиля). Будуються коригувальні лінії (звані віялом Елліотта або віялом Фібоначчі), що виходять з початку опорного відрізка і мають висоти рівні відповідно 0,62; 0,50; 0,38 висоти опорної хвилі. Крім коригувальних ліній будуються також арки (дуги) або окружності Елліотта (звані також арками Фібоначчі, колами Фібоначчі), які, так само як коригувальні лінії є лініями імовірної підтримки (опору). Центр арки знаходиться в кінцевій точці опорного відрізка, а радіуси дуг дорівнюють відповідно 0,62; 0,50; 0,38 довжини опорного відрізка.


Поділіться думкою

Чи була інформація корисною?

Коментарі:

не обов'язково для заповнення

Благодарим за уделенное время и отзыв.
Ваше мнение очень важно для нас.

smile""