Служба поддержки
×

Корекція ліній тренду, принцип віяла

З плином часу швидкість зміни цін в період тренду може змінюватися. Вона може збільшуватися, що відповідає більшому куту [[Лінії тренду|лінії тренду]], або знижуватися, що робить [[Лінії тренду|лінію тренду] не такою крутою. У цих випадках необхідне коригування вже побудованих [[Лінії тренду|лінію тренду]]. Часто перед зміною фаз швидкість зміни цін сповільнюється. Це призводить до виходу тренду на нову [[Лінії тренду|ліній тренду]], при цьому стара виявляється пробитою. Такий перехід може відбутися кілька разів перш ніж ринок розгорнеться, що призводить до побудови декількох [[Лінії тренду|ліній тренду]] виходять з однієї вершини - віяла. Для тривалого тренду існує правило віяла: сигналом до розвороту ринку є пробою третьої лінії віяла.

Тривалість тренду і кути нахилу

Теорії Доу та Елліотта дають оцінки величини корекції первинного тренду (відповідно 33%-50%-66% й 38%-50%-62% від величини первинного тренду). Техніка Ганна (Gann) об'єднує ці оцінки, надаючи особливого значення рівням кратним 1/8 і 1/3 амплітуди первинного тренду (т. Е. Рівням 1/8, ј, 1/3, 3/8, Ѕ, 5/8, 2/3, ѕ, 7/8). Крім цього, за Ганну лінії підтримки (опору) трендів мають не довільні, а певні стійкі (часто зустрічаються) кути нахилу. Кути Ганна визначаються по тангенсах, значення яких дорівнюють: 1/8, ј, 1/3, Ѕ, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 8/1. Абсолютизація значень кутів в методиці Ганна викликає обґрунтовану настороженість, бо будь-які індикатори, в розрахунку яких використовуються величини кутів, які не відповідають критеріям однорідності (див. с-тест). Дійсно, перехід в діаграмі до іншої одиниці виміру, наприклад, від рублів до тисяч рублів або доларів (при фіксованому курсі), призводить до зміни кутів нахилу трендів. Інша справа, якщо виходити з попереднього вибору масштабу діаграми таким чином, щоб одна з [[Лінії тренду|ліній тренду]] пройшла під значним за Ганну кутом, чекаючи при цьому, що інші тренди пройдуть під іншими кутами Ганна. В цьому випадку кути матимуть не абсолютне, а відносне значення: [[Лінії тренду|лінії трендів]] порівнюються з деякою опорною. За таким принципом побудований графічний аналіз трендів (хвиль) по Елліотту. Опорною лінією служить відрізок, що з'єднує дві точки, які відповідають останнім значущим піку і западині (опорна хвиля). Будуються коригувальні лінії (звані віялом Елліотта або віялом Фібоначчі), що виходять з початку опорного відрізка і мають висоти рівні відповідно 0,62; 0,50; 0,38 висоти опорної хвилі. Крім коригувальних ліній будуються також арки (дуги) або окружності Елліотта (звані також арками Фібоначчі, колами Фібоначчі), які, так само як коригувальні лінії є лініями імовірної підтримки (опору). Центр арки знаходиться в кінцевій точці опорного відрізка, а радіуси дуг дорівнюють відповідно 0,62; 0,50; 0,38 довжини опорного відрізка.


Поділіться думкою

Дякую! Додасте щось ще?

Наскільки ви задоволені відповіддю?

Додайте ваш коментар (це не обов'язково)

Дякуємо за приділений час та відгук
Ваша думка дуже важлива для нас.

smile""