โปรแกรมพันธมิตรของ InstaForex ได้รับการยอมรับจาก Global Brands Magazine