ลงทะเบียนเป็นหุ้นส่วน
เข้าสู่ระบบ ของหุ้นส่วน

Simple banners

Here are the banners which introduce you to advantages and services of InstaForex.

HTML code is placed below every banner to enable you to add this banner to your website.

Step-by-step guidelines

  1. You should insert your unique letter code into a banner’s code which you received during your registration with the Affiliate Program.
  2. The phrase “Your_Affiliate_Code” in the banner’s code should be replaced with 3-5 Latin characters of your affiliate code.

Importantly, the banners with the embedded affiliate code are available in your Partner Area.

Banners
# Size banners Size files Quantity Type Actions
1 120 x 600 4574 Kb 27 image Show these banners
2 160 x 600 5978 Kb 20 image Show these banners
3 200 x 200 4072 Kb 28 image Show these banners
4 240 x 400 6739 Kb 24 image Show these banners
5 250 x 250 5350 Kb 29 image Show these banners
6 580 x 51 2953 Kb 21 image Show these banners
7 728 x 90 5696 Kb 29 image Show these banners
8 468 x 60 1197 Kb 22 image Show these banners
9 300 x 250 994 Kb 13 image Show these banners
10 1024 x 768 3703 Kb 9 image Show these banners
11 180 x 150 332 Kb 9 image Show these banners
12 234 x 104 172 Kb 4 image Show these banners
13 234 x 60 121 Kb 4 image Show these banners
14 300 x 100 212 Kb 4 image Show these banners
15 300 x 600 1165 Kb 9 image Show these banners
16 320 x 100 397 Kb 9 image Show these banners
17 320 x 480 1047 Kb 9 image Show these banners
18 320 x 50 246 Kb 9 image Show these banners
19 320 x 568 977 Kb 8 image Show these banners
20 336 x 280 712 Kb 9 image Show these banners
21 340 x 80 181 Kb 4 image Show these banners
22 360 x 640 1383 Kb 9 image Show these banners
23 480 x 320 998 Kb 9 image Show these banners
24 535 x 90 220 Kb 4 image Show these banners
25 633 x 328 625 Kb 4 image Show these banners
26 640 x 360 1466 Kb 9 image Show these banners
27 768 x 1024 3639 Kb 9 image Show these banners
28 775 x 60 198 Kb 4 image Show these banners
29 970 x 250 1607 Kb 9 image Show these banners
30 970 x 90 671 Kb 9 image Show these banners
31 1200 x 1200 942 Kb 2 image Show these banners
32 1200 x 628 548 Kb 2 image Show these banners
33 800 x 1200 662 Kb 2 image Show these banners
34 1200 x 90 373 Kb 5 image Show these banners
35 300 x 50 101 Kb 5 image Show these banners
36 Oversize 229 Kb 1 image Show these banners
In all: 383 pcs.
Download all (57 Mb)
ช่องทางสำหรับหุ้นส่วนInstaForex © Copyright 2007-2022
ซื้อขายด้วย ฟอเร็กซ์ พร้อมกับเครือ InstaFintech