Primite bonus od 55% na svoj račun!
Prihvati uslove sporazuma
Vaš bilans biće povećan od strane brokera.
InstaForex: napunite svoj račun i ostvarite bonus!


 
  • Najbolji ECN broker u 2015. godini prema časopisu International Finance Magazine
  • Najbolji broker u Aziji u 2015. godini prema časopisu Capital Finance International
  • Najbolji broker u pacifičkoj Aziji u 2015. godini na Shanghai Forex Expo-u
  • Najbolji Forex ECN broker u 2014. godini na UK Forex Awards-u
  • Najbolji broker u Aziji u 2014. godini na China International Online Trading Expo-u (CIOT EXPO)
 
Kako dobiti bonus od 55%?
 
InstaForex dodeljuje
bonus od 55% za svaki depozit
Kako dobiti bonus od 55%?
Popunite obrazac i otvorite trgovački račun
Dodajte novac na trgovački račun
Iskoristite bonus za ostvarivanje zarade
Trgovanje na forex tržištu i korišćenje poluge uključuje značajne rizike koji mogu dovesti do delimičnog ili potpunog gubitka sredstava.
Pobrinite se da posedujete dovoljno veština i iskustva za ovakvu aktivnost i budite svesni mogućih rizika.


 

Sistemi plaćanja
Trgovanje na forex tržištu i korišćenje poluge uključuje značajne rizike koji mogu dovesti do delimičnog ili potpunog gubitka sredstava.
Pobrinite se da posedujete dovoljno veština i iskustva za ovakvu aktivnost i budite svesni mogućih rizika.
 
Gore