Nhận 55% Tiền thưởng vào tài khoản của bạn!
Chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận
Số dư của bạn sẽ được nâng lên theo giá của nhà môi giới.
InstaForex: nạp đầy tài khoản của bạn và nhận được lợi nhuận!


 
  • Nhà Môi giới ECN Tốt nhất năm 2015 bởi Tạp chí Tài Chính Quốc tế
  • Nhà Môi giới Tốt nhất châu Á năm 2015 bởi Tài Chính Vốn Quốc tế
  • Nhà Môi giới Tốt nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2015 bởi Triển lãm Ngoại hối Shanghai
  • Nhà Môi giới Tốt nhất năm 2014 bởi Giải thưởng Ngoại hối Anh
  • Nhà Môi giới Tốt nhất ở châu Á tại Triển lãm Giao dịch Trực tuyến Quốc tế Trung Quốc (CIOT EXPO) năm 2014
 
Làm thế nào để nhận được 55% Tiền thưởng?
 
InstaForex tặng
55% Tiền thưởng cho mỗi lần gởi tiền
Làm thế nào để nhận được 55% Tiền thưởng?
Điền vào mẫu đơn và mở tài khoản giao dịch
Thêm tiền vào tài khoản giao dịch
Sử dụng tiền thưởng của bạn để có được lợi nhuận
Giao dịch trong thị trường ngoại hối và sử dụng đòn bẩy liên quan đến những rủi ro đáng kể và có thể gây ra một sự mất mát một phần hoặc toàn bộ vốn.
Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ kỹ năng và kinh nghiệm cho hoạt động này và nhận thức được những rủi ro có khả năng.


 

Các hệ thống thanh toán
Giao dịch trong thị trường ngoại hối và sử dụng đòn bẩy liên quan đến những rủi ro đáng kể và có thể gây ra một sự mất mát một phần hoặc toàn bộ vốn.
Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ kỹ năng và kinh nghiệm cho hoạt động này và nhận thức được những rủi ro có khả năng.
 
Tăng