Support service
×

Защо клубният бонус беше отменен?

Компанията си запазва правото да отмени клубния бонус по всяко време по собствено усмотрение, без да обяснява причината за това.
 
Такова ограничение е насочено към предотвратяване на недобросъвестно използване на системата за надбавки за бонуси, но нейната заетост не означава, че всички сметки, за които компанията е анулирала получените по-рано бонуси, са обявени за нарушаващи правилата, тъй като в някои случаи е невъзможно да се определи еднозначно фактът на нарушението на правилото. Вероятността от грешно анулиране на бонуса в рамките на борбата срещу недобросъвестното използване на системата за надбавки за бонус не надвишава 10%.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""