Support service
×

Кой има право на бонус за купон?

Всеки притежател на купон има право да получи бонус в размер, определен в условията на купона.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""