Support service
×

Do a PAMM trader and a PAMM investor receive a part of annual interest rate profit?

Yes, both a PAMM trader and a PAMM investor receive the annual interest rate profit proportionate to their shares in the PAMM trader's account.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""