Support service
×

Кога се публикуват резултатите?

Резултатите от кампанията се публикуват в рамките на 14 дни след приключване на кампанията и се извършват всички необходими проверки.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""