Support service
×

Кога се публикуват резултатите?

Резултатите от кампанията се публикуват в рамките на 14 дни след приключване на кампанията и се извършват всички необходими проверки.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""