Support service
×

Как се определят победителите в състезанието Късметлийски трейдър?

За да определи победителите в състезанията Късметлийски трейдър, компанията използва рейтинг, който се изчислява чрез сумиране на печалбите за всички положителни сделки и изваждане на загубите за всички отрицателни сделки. Има обаче само едно ограничение: състезателят може да получи НЕ ПОВЕЧЕ от 10 пипса за всяка положителна сделка. По този начин, ако печелившата сделка дава 20, 40 или 50 пипса печалба, рейтингът ще бъде увеличен само с 10 точки. Междувременно пипсовете за загуби ще бъдат изцяло извадени от рейтинга. Освен това при изчисляването на рейтинга се взема предвид обемът на търговията. Например, ако състезател има две сделки с печалба от 30 пипса, където едната от тях е 0,1 лота, а другата е 1 лот, първата сделка ще добави само 1 точка ((10 * 0,1) = 1) към рейтинга, докато втората сделка ще увеличи рейтинга с 10 точки ((10 * 1) = 10).

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""