Support service
×

Глава 3. Абреавиатури на валутите на Форекс пазара

На физическия пазар на дребно продаваме стоки за пари. Как работи валутният пазар, където парите са стока? Просто е: на Форекс пазара ние търгуваме една валута спрямо друга. Това означава, че няколко единици от една валута се предлагат за друга. Международната организация по стандартизация определя код за всяка валута. Първите две букви от кода означават страната на произход, а третата буква обикновено е (но не винаги) началната буква на валутата. Например съкращението JPY може да се декодира като JP за Япония и Y за йена. Въпреки популярността на еврото на Форекс пазара, щатският долар запазва статута си на глобална резервна валута. Обемите на търговия в различни валути не са еднакви.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""