Support service
×

Глава 3. Абреавиатури на валутите на Форекс пазара

На физическия пазар на дребно продаваме стоки за пари. Как работи валутният пазар, където парите са стока? Просто е: на Форекс пазара ние търгуваме една валута спрямо друга. Това означава, че няколко единици от една валута се предлагат за друга. Международната организация по стандартизация определя код за всяка валута. Първите две букви от кода означават страната на произход, а третата буква обикновено е (но не винаги) началната буква на валутата. Например съкращението JPY може да се декодира като JP за Япония и Y за йена. Въпреки популярността на еврото на Форекс пазара, щатският долар запазва статута си на глобална резервна валута. Обемите на търговия в различни валути не са еднакви.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""