Support service
×

Глава 5. Форекс котировки

Когато купуваме нещо в магазин, цената ни показва цената на артикула в местната валута. Например, ние плащаме 12 долара за книга, което е обичайна практика за нас.
 
На Форекс пазара винаги търгуваме една валута спрямо друга. Следователно традиционната цена не е достатъчна в този случай. Например нашата сделка е представена от щатския долар и еврото. За да изчислим цената на дадена валута, трябва да знаем колко струва 1 щатски долар в евро или цената на 1 евро в щатски долари. Тоест трябва да знаем обменния курс на една валута към друга. Такъв валутен курс е обозначен с A/B котировка. В този случай котировката изглежда като EUR/USD.
 
Първата валута в котировката се нарича основна валута, докато втората се нарича валута на котировката. За всяка валутна двойка на Форекс пазара позицията на валутата в котировката е строго установена. За двойката EUR/USD това винаги е EUR/USD и никога USD/EUR. По този начин еврото е основната валута, а щатският долар е валутата на котировката.
 
Как се определя позицията на валутата в котировката? Нека да се разсеем за малко от Форекс пазара и да разгледаме по-отблизо държава като Япония. В исторически план всяка държава има свои собствени правила за записване на котировки. Тези правила обикновено се установяват, за да представят информация по удобен начин. По този начин е по-лесно да се каже, че имате нужда от 104,78 йени, за да купите 1 щатски долар, а не обратно. Следователно USD/JPY представлява обменният курс за японската йена. Обменният курс може да бъде котиран по два начина: директния котировъчен курс, когато една единица чуждестранна валута се изразява в местна валута, и индиректния котировъчен курс, когато една единица местна валута се изразява в чуждестранна валута. В нашия случай USD/JPY е индиректната котировка за Япония.
 
На Форекс пазара няма такова нещо като местна валута. Основната резервна валута е щатският долар. За котировки с щатски долар се използват правилата за записване на котировки на валути в съответните държави. По отношение на щатския долар се прилага концепцията за директни и индиректни котировки. По този начин, ако щатският долар е основната валута във валутна двойка, това е индиректна котировка. Когато щатският долар е котираната валута във валутна двойка, това е директна котировка. Нека анализираме двойката USD/JPY например. В този случай щатският долар е основната валута в индиректна котировка. Междувременно в двойката GBP/USD щатският долар е валутата на котировката в директна котировка.
 
Когато казваме, че котировката A/B е X, имаме предвид, че можем да купим или продадем 1 единица от основната валута за X единици от котираната валута B. Например, ако кажем, че котировката EUR/USD е 1,2845, имаме предвид, че можем да купим или продадем 1 евро за 1,2845 щатски долара. С други думи, сделките за покупка/продажба винаги се отнасят до основната валута. Котировките, деноминирани в щатски долари, са изброени по-долу:
 
EUR/USD 1,2845
 
USD/JPY 97,50
 
GBP/USD 1,6260
 
USD/CHF 1,1623
 
AUD/USD 0,6735
 
USD/CAD 1,2535

По този начин можем да купим/продадем 1 евро за 1,2445 щатски долара и 1 щатски долар за 97,5 японски йени и т.н.
 
Важното е, че доставчиците не винаги посочват директни и индиректни котировки в списъците с котировки в Интернет, което означава, че потребителите са добре информирани и разбират къде са валутите на котировката и основните валути. Например виждате, че двойката JPY/USD е 97,50. Тази оферта е индиректна спрямо щатския долар, което означава, че USD/JPY е 97,50. Понякога котировките спрямо щатския долар са посочени само с една валута. Например JPY е 97,50. Ето защо е важно да проучите котировките на валутите, с които ще търгувате, както и да знаете какъв вид котировка - директна или индиректна - е тя спрямо щатския долар. В противен случай може да стигнете до грешно решение по сделката. Например швейцарският франк е валутата на котировката спрямо щатския долар. Котировка от 1,1623 предполага, че можете да купувате/продавате 1 USD за 1,1623 CHF, а не обратно.
 
Освен това разбирането за това как се променят котировките е от ключово значение. Вашата основна цел на Форекс пазара е да купувате по-евтино и да продавате на по-висока цена. За директните и индиректните котировки промените в обменния курс имат обратното значение. За директна котировка спрямо щатския долар, както при двойката GBP/USD, увеличението на котировката означава покачване на британския паунд и спад на щатския долар. Междувременно за двойката USD/JPY това показва покачването на щатския долар и спада на японската йена. Следователно, когато затваряте позиция на Форекс пазара, е от съществено значение да не бъркате вида на котировката спрямо валутата, която Ви интересува.
 
Индикаторът за точност - броят на десетичните знаци след десетичната запетая - се използва за различни котировки. Минималната промяна в котировката се нарича пункт или пипс, стойността му варира за различните котировки. Например, 1 пипс за EUR/USD и USD/JPY е съответно 0,0001 и 0,01. По-големите цифри се променят бавно.
 
Цената на 1 пип, деноминирана в щатски долари, представлява особен интерес. В случай на директна котировка спрямо щатския долар не е проблем да се определи стойността на 1 пункт, тъй като тя вече е посочена в щатски долари. В случай на индиректна котировка спрямо щатския долар, стойността на 1 пипс в щатски долари се изчислява чрез специална формула. Ще се върнем към това по-късно, когато се научим как да изчисляваме печалбата и загубата.
 
В тази глава всички котировки са изразени в спот (текущи) цени. Решихме да запазим понятия като цена на покупка/продажба (bid/ask), спред и кръстосани курсове за по-късно. Тези концепции ще бъдат описани в следващите глави.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""