Support service
×

За валутни двойки

За да се изчисли маржинът, е необходимо да се знаят следните характеристики:
 
* салдо по сметката и валута (1000 USD)
 
* ливъридж (1:100)
 
* валутна двойка (EUR/USD)
 
* размер на търговията (1 лот 10 000 EUR)
 
За да оцените обема на сделката, е необходимо да знаете каква сума от валутата на сметката ви е необходима. => 1 лот = 10 000 EUR
 
Преобразувайте 10 000 EUR в щатски долари = 10 000 * текущ обменен курс EUR/USD = 10 000 * 1,5442 = 15 442 USD
 
Маржинът е съотношението на обема на търговията към ливъриджа.
 
Маржин = 15 442/100 = 154,42 щатски долара
 
Безплатен маржин след отваряне на сделка => 1,000 - 154,42 = 845,58 USD
 
За нова сделка:
 
* ливъридж (1: 100)
 
* валутна двойка (GBP/USD)
 
* обем на търговията 2 лота (20 000 GBP)
 
Обем на търговията = 20 000 * 1,9627 = 39 254 щатски долара
 
Маржин = 39,254/100 = 392,54 USD
 
Безплатен маржин след отваряне на сделка => 1,000 - 154,42 - 392,54 = 453,04 USD
 
Маржин = 546,96 USD

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""