Support service
×

Jaké podmínky musí účastníci soutěže Lucky Trader splnit?

1. Soutěže mají právo se účastnit klienti starší 18 let.

2. Každý soutěžící by se měl zaregistrovat na webových stránkách společnosti InstaForex.

3. Soutěžící si pro účast v každé dvoutýdenní soutěži otevře samostatný DEMO účet.

4. Soutěžící při registraci poskytnou pravdivé údaje, včetně jména a příjmení uvedených v průkazu totožnosti a platné e-mailové adresy.

5. Pokud společnost zjistí, že soutěžící soutěží s několika obchodními účty nebo používá anonymní proxy servery, vyhrazuje si právo takového soutěžícího diskvalifikovat.

6. Společnost si vyhrazuje právo jakéhokoli účastníka bez udání důvodu do soutěže neregistrovat a/nebo kteréhokoli účastníka v průběhu soutěže či po jejím skončení vyřadit, přičemž mu sdělí důvod. Mezi důvody k vyřazení patří otevření velkého objemu protichůdných příkazů u týchž měnových párů na různých obchodních účtech přibližně ve stejnou dobu nebo využití chyb v toku kotací za účelem zaručeného zisku.

7. Registrací do soutěže účastník bere na vědomí všechna omezení a pravidla soutěže.

8. Účast blízkých příbuzných v soutěži je zakázána. Pokud se jakékoli registrační údaje z účtu účastníka shodují s registračními údaji jiného účastníka, může to společnost považovat za důvod k vyřazení ze soutěže.

Podrobné informace k soutěžím najdete zde.

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""