Các cuộc thi


Yêu cầu dành cho các thí sinh của Lucky Trader.

1. Khách hàng trên 18 tuổi có quyền tham gia cuộc thi.

2. Mỗi thí sinh phải đăng ký trên trang web InstaForex.

3. Thí sinh mở một tài khoản DEMO riêng để tham gia vào mỗi cuộc thi kéo dài hai tuần.

4. Thí sinh cần cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, bao gồm họ và tên đầy đủ như trong chứng minh nhân dân và địa chỉ email hợp lệ.

5. Nếu Công ty phát hiện nhiều tài khoản giao dịch tham gia cuộc thi hoặc việc sử dụng máy chủ proxy ẩn danh, Công ty có quyền loại bỏ thí sinh.

6. Công ty có quyền từ chối đăng ký bất kỳ thí sinh nào mà không cần giải thích, cũng như loại bỏ bất kỳ người tham gia nào trong hoặc sau cuộc thi và giải thích lý do. Việc mở lệnh trái chiều với khối lượng lớn trên các cặp tiền tệ giống nhau trên các tài khoản giao dịch khác nhau vào khoảng thời gian gần giống nhau, cũng như việc sử dụng lỗi trong luồng báo giá để đảm bảo lợi nhuận được xem xét là một số lý do để loại trừ.

7. Bằng việc đăng ký cuộc thi, người tham gia công nhận tất cả các hạn chế và quy tắc áp dụng cho cuộc thi.

8. Việc tham gia của người thân thân cận trong cuộc thi bị cấm. Nếu bất kỳ dữ liệu đăng ký nào từ tài khoản của thí sinh trùng khớp với dữ liệu đăng ký của người tham gia khác, công ty có thể xem xét điều này là lý do để loại trừ. 

Thông tin chi tiết về cuộc thi có sẵn tại đây.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn