Състезания


Изисквания за участниците в Lucky Trader.

1. Клиенти над 18 години имат право да участват в конкурса.

2. Всеки участник трябва да бъде регистриран на уебсайта на InstaForex.

3. Участникът отваря отделна ДЕМО сметка за участие във всеки двуседмичен конкурс.

4. Участниците трябва да предоставят автентична информация при регистрация, включително пълното име, както е написано в личната карта, и валиден имейл адрес.

5. Ако Компанията открие няколко търговски сметки, участващи в конкурса, или използване на анонимни прокси сървъри, Компанията запазва правото да дисквалифицира участника.

6. Компанията запазва правото да откаже регистрацията на всеки участник без обяснение, както и да дисквалифицира всеки участник по време или след конкурса, като обясни причината. Отварянето на големи обеми обратни поръчки със същите валутни двойки на различни търговски сметки по приблизително едно и също време, както и използването на грешки в потока на котировки за получаване на гарантирана печалба, са някои от причините за дисквалификация.

7. Като се регистрира за конкурса, участникът приема всички ограничения и правила, прилагани към състезанието.

8. Участието на близки роднини в конкурса е забранено. Ако някои регистрационни данни от сметката на участника съвпадат с регистрационните данни на друг участник, компанията може да счита това за причина за дисквалификация.

Подробна информация за конкурсите можете да намерите тук.

Избрани статии

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи