Support service
×

Změna bankovních údajů pro vklady/výběry

Jaké kroky je třeba podniknout, pokud není možné vybrat prostředky na tytéž údaje, ze kterých byl proveden vklad, například pokud dojde ke ztrátě údajů?
 
Pro změnu údajů v rámci téhož platebního systému je potřeba vyplnit a odeslat Form F1 spolu se skenem/fotografií cestovního pasu na adresu [email protected].
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""

Make a deposit conveniently at any time