Câu hỏi tài chính


Thay đổi thông tin chi tiết ngân hàng để gửi / rút tiền

Những việc nào nên được thực hiện nếu không có khả năng rút tiền về cùng thông tin chi tiết mà trước đó khoản tiền gửi đã được thực hiện với thông tin này, ví dụ, nếu thông tinchi tiết bị mất?
 
Để thay đổi thông tin chi tiết trong cùng một hệ thống thanh toán, bạn phải điền và gửi Biểu mẫu F1 kèm theo ảnh scan / hộ chiếu tới email [email protected] .

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn