Support service
×

Kapitola 11. Maržová výzva

Pokaždé, když obchodník otevře pozici prostřednictvím online brokera (dealerské společnosti), část prostředků na jeho účtu se zmrazí. Zmražená část se nazývá kauce a používá se jako záruka, že obchodník nepřijde o víc, než kolik má na účtu. Nezablokované prostředky se nazývají volná marže a lze je použít k otevření nových pozic. Nedoporučujeme ale použít celý zůstatek k otevření pozic, protože volná marže je potřeba i k hedžování aktuálních ztrát (dočasných ztrát) na otevřených pozicích, které se mohou změnit ve ztráty, pokud bude pozice v danou chvíli zavřena.

Pokud klient nemá dostatek finančních prostředků na pokrytí současných ztrát, nastane tzv. maržová výzva, která mu dá signál, že by měl účet doplnit. V opačném případě makléř pozici automaticky zavře, což klientovi způsobí skutečné ztráty. Aktuální ztráty může způsobit nepředvídaný pohyb kurzu ve směru opačném k otevřené pozici. Například máte otevřenou dlouhou pozici na páru USD/JPY a dolar začal klesat. To neznamená, že utrpíte ztráty, protože v určitém okamžiku se kurz může obrátit a dolar začne znovu stoupat.
Pokud ale v určitém bodě poklesu dolaru vůči jenu nebude na vašem účtu dostatek prostředků, aby aktuálním ztrátám odolal, vaše pozice bude automaticky zavřena a utrpíte skutečné ztráty.

Zůstatek na účtu se dělí na kauci a volnou marži. Výše kauce závisí na velikosti páky, poskytnuté obchodní společností (viz předchozí článek) a typech a počtu lotů, se kterými obchodník pracuje. U páky 1:50 a otevřené dlouhé pozice na páru USD/JPY s jedním mini lotem (10 000 USD) se bude velikost kauce rovnat 10 000 : 50 = 200 USD. Pokud jste měli na účtu 1 000 USD, bylo 200 USD zmrazeno a 800 USD vám zůstalo k dispozici.

Od okamžiku otevření pozice se vypočítává aktuální zisk a ztráta, protože kurz dolaru vůči jenu neustále kolísá. Představte si, že aktuální ztráty činily 800 USD. Stojíme tedy před volbou: buď pozici zavřít  a přijít o 800 USD, nebo dál čekat. Pozice je ale stále otevřená a kurz se může obrátit jiným směrem a přinést zisk. Stále věříme, že otevření dlouhé pozice bylo správné rozhodnutí. Obchodní společnost si ale uvědomuje, že pokud současné ztráty přesáhnou váš zůstatek na účtu, bude muset schodek vyrovnat pomocí vlastních peněz, což samozřejmě nechce. Pro tyto případy obchodní společnosti svá rizika hedžují, takže jakmile vaše provozní náklady dosáhnou určité části vaší kauce, aktivuje se maržová výzva a všechny vaše otevřené pozice se automaticky zavřou. Na vašem účtu zbyde jen netknutá část kauce, která se promění ve volnou marži.
Například prahová hodnota je 30 % kauce; to znamená, že v případě aktivace maržové výzvy zbývá na vašem účtu jen 70 % kauce. V našem příkladu s maržovou výzvou na dlouhé pozici dolaru zůstane na účtu 0,7 * 200 = 140 USD. Taková částka nebude stačit ani k otevření pozice, a proto je třeba na účet vložit další prostředky.

Jak se musí kurz pohnout, aby se maržová výzva aktivovala? Řekněme, že kurz amerického dolaru vůči jenu byl v okamžiku otevření pozice 104,75/85. Jinými slovy, kupovali jsme dolary za 104,85 jenů za dolar. Pozice je zavřena reverzním obchodem, tzn. dolar se prodává za jeny a zisk/ztráta se přehodnotí v dolarech.

Předpokládejme, že velikost spreadu je fixní (10 pipsů) a zajímá nás kotace páru USD/JPY X / (X + 10), která povede k maržové výzvě. Jelikož máme 1 pozici otevřenou mini lotem (10 000 USD), kauce je 200 USD a volná marže 800 USD, dostaneme následující rovnici:

10 000 * (104,85 - X) / (X + 10) = 800 + 0,3 * 200

Výsledek byl X = 95,76. Kotace, která aktivuje maržovou výzvu, tudíž vypadá takto: USD/JPY 95,76/86. Vidíme, že kurz musí klesnout o 900 bodů, aby aktivoval maržovou výzvu. V praxi tak velká změna kurzu trvá dlouho, takže maržovou výzvu pravděpodobně aktivovat nebudeme.

Co by se stalo, kdybychom místo 1 lotu (ve výši 40 000 USD) otevřeli pozici o 4 mini lotech? Kauce by pak činila 800 USD, volná marže 200 USD a naše rovnice by byla následující:

4 * 10 000 * (104,85 - X) / (X + 10) = 200 + 0,3 * 800

V této rovnici by se X rovnalo 103,6. Kotace, která aktivuje maržovou výzvu, by tedy byla 103,60/70. Vidíme, že v takovém případě by maržovou výzvu aktivoval pohyb kurzu o něco víc než 100 bodů. Stojí za zmínku, že kolísání ceny o 100 bodů během obchodního dne je na forexu běžné. Tento příklad ukazuje, že čím víc otevřených pozic máte, tím méně prostředků zbývá na volné marži a tím větší možnost je, že dostanete maržovou výzvu. Berte to velmi vážně!

Z výše uvedeného lze vyvodit, že abyste se vyhnuli maržové výzvě, musíte hlídat všechny otevřené pozice a včas je zavřít, abyste minimalizovali ztráty, pokud se trend změní ve váš neprospěch. Aby obchodník nemusel kotace nepřetržitě sledovat, byly zavedeny „limitní příkazy“. Díky nim může určit prahové hodnoty pro aktuální ztráty při otevření pozice (stop loss) i aktuální zisk (cíl, take profit). Jakmile aktuální zisk a ztráty prahové hodnoty překročí, pozice se automaticky zavře. Na rozdíl od tržního příkazu, který přichází jako příkaz k otevření/zavření pozice na aktuálních tržních kurzech, limitní příkazy zmenší rizika vašich ztrát a vaše očekávané výdělky.

Pokud to shrneme, jako obchodník se musíte opravdu bát maržové výzvy, protože po její aktivaci můžete zbankrotovat. Proto se snažte vyhýbat se situacím, kdy je velká část vašeho účtu zmrazena kvůli kauci, a sledujte dostatečnou výši volné marže. Nepokoušejte se otevírat pozice za všechny volné prostředky na účtu a používejte limitní příkazy k hedžování případných ztrát a očekávaných zisků!
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""