Support service
×

Exponenciální klouzavý průměr

Dalším typem [[Klouzavé průměry|klouzavého průměru]] je exponenciální klouzavý průměr (EMA). EMA lze považovat za vážený MA, jehož váhy se exponenciálně snižují se zvětšující se vzdáleností obchodovacího období (periody), které se zvažuje pro výpočet, počínaje od aktuálního. Taková distribuce umožňuje se v procesu analýzy soustředit na aktuální ceny a nevynechat důležité obchodní signály. EMA snižuje zpoždění a dává větší význam nejnovějším cenám ve srovnání se staršími cenami. Díky tomu je možné na rozdíl od SMA rychleji reagovat na aktuální cenové výkyvy. Váha aplikovaná na nejnovější cenu závisí na periodě (období) SMA. Čím kratší je EMA perioda, tím vyšší váha bude přiřazena nejnovější ceně. Například EMA perioda 10 dává váhu poslední ceně rovnající se 18,18 %, současně EMA perioda 20 pouze 9,25 %. Výpočet EMA je však složitější než výpočet SMA.

 

Matematický vzorec pro měření EMA je rekurzivní a když se koeficient vyhlazení rovná n, je následující:

 

EMA (n) = k * P(n) + (1-k) * EMA(n-1),

 

kde

 

P (n) je zavírací cena aktuálního obchodovacího období,

EMA (n-1) je hodnota EMA vypočítaná pro předchozí období obchodování a k je koeficient regulace.

 

Počáteční hodnota EMA (1) se rovná ceně prvního zohledněného obchodovacího období (periody), tj. P (1). Čím vyšší je koeficient k, tím lépe se křivka EMA přibližuje grafu, protože nejdůležitější jsou aktuální ceny.

 

Pravdou je tedy opačné tvrzení, že pro nízkou hodnotu koeficientu regulace k je přikládán větší význam předchozím obchodním periodám. V závislosti na obchodní platformě se používají různé hodnoty koeficientů. V praxi se používá častěji hodnota 2/3.

 

V tržní analýze na forexu jsou křivky EMA interpretovány stejným způsobem jako křivky SMA. Obě křivky dávají podobné signály o vstupu na trh a výstupu z něj. V procesu analýzy je nezbytné vědět, jakou hodnotu koeficientu regulace používá obchodní platforma. Křivky EMA rychleji reagují na změnu ceny, když je hodnota koeficientu vyšší, protože přikládají větší váhu aktuálnímu období obchodování (periodě). To je nejdůležitější v případě okázalých tržních změn v okamžiku zveřejnění ekonomických zpráv nebo intervencí velkých účastníků forexového trhu.

 

Křivky EMA jsou často využívány během krátkodobého obchodování, protože umožňují rychlé určení cenových změn na měnovém trhu. Křivky SMA se naopak používají pro dlouhodobé obchodování, protože dobře zobrazují dlouhodobé trendy. Volba technického ukazatele proto závisí na zkušenostech s obchodováním, kterými obchodník v určitou chvíli disponuje.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""