Форекс обучение


Експоненциално показваща средна стойност

Една от другите [[Клизащи средни|клизащи средни]] е Експоненциалната клизаща средна (EMA). Може да се счита за теглена средна стойност, където теглата намаляват експоненциално с дистанцията от търговския период, започващ от текущия момент. Такова разпределение позволява да се фокусира върху текущите цени в процеса на анализ и да не се пропускат важните търговски сигнали. EMA намалява закъснението и придава по-голямо значение на най-новите цени в сравнение с по-старите. Това позволява по-бърза реакция на текущите ценови промени, в противоположност на SMA. Теглото, прилагано към последната цена, зависи от периода на SMA. Колкото по-кратък е периодът на EMA, толкова по-голямо тегло ще се придаде на най-скорошната цена. Например, 10-периодовата EMA придава тегло на последната цена, равно на 18.18%, докато 20-периодовата EMA - само 9.25%. Въпреки това, изчислението на EMA е по-сложно от SMA.

Математическата формула за изчисляване на EMA е рекурсивна и, когато гладката стойност е равна на n, тя е:

EMA (n) = k * P(n) + (1-k) * EMA(n-1),

където

P (n) е затварящата цена на текущия търговски период,
EMA (n-1) е стойността на EMA, изчислена за предишния търговски период, а k е регулационният коефициент.

Началната стойност на EMA (1) е равна на цената на първия търговски период, взет в предвид, това е P (1). Колкото по-висок е коефициентът k, толкова по-добре кривата EMA приближава графика, тъй като текущите цени са най-важни.

Така че обратното твърдение е вярно, че при ниска стойност на регулационния коефициент k, се придава по-голямо значение на предишните търговски периоди. В зависимост от търговската платформа се използват различни стойности на коефициента. Практически често се използва стойността 2/3.

Кривите EMA се тълкуват по същия начин като кривите SMA в анализа на форекс пазара. Те дават подобни сигнали за влизане и излизане от пазара. В процеса на анализ е важно да се знае каква стойност на регулационния коефициент се използва от търговската платформа. Кривите EMA реагират по-бързо на промените в цената, когато стойността на коефициента е по-висока, защото придават по-голямо значение на текущия търговски период. Това е най-съответното в случай на бързи промени на пазара в момента на публикуване на икономически новини или интервенции от страна на големите участници на форекс пазара.

Кривите EMA се използват често по време на краткосрочна търговия, тъй като позволяват да се определят бързи промени в цените на валутния пазар. Кривите SMA, от друга страна, се прилагат за дългосрочна търговия, тъй като добре изобразяват дългосрочните тенденции. Затова изборът на технически индикатор зависи от търговското изживяване, което търговецът използва в дад

ения момент.

Избрани статии

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи