Support service
×

Podpora, odpor a typy trendů

Hlavním cílem finančních trhů a technické analýzy na forexu je umístění na vykresleném trendovém grafu. Podle Dowovy teorie existují tři typy trendů: dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý. Typ trendu závisí na měřítku analyzovaného grafu. Pokud analyzujeme měsíční graf a najdeme trend, pak se jedná o dlouhodobý trend. Pokud je interpretován týdenní nebo denní graf, jedná se o střednědobý trend a krátkodobý trend se používá pro analýzu hodinového a minutového grafu.

 

Každý trend, bez ohledu na jeho typ, může být buď uptrend (up, vzestupný, rostoucí, býčí), nebo downtrend (klesající, sestupný, medvědí). Kromě toho může nastat situace, kdy na trhu nelze pozorovat žádný trend (boční, do strany, flat), kdy jsou síly medvědů a býků v určitém časovém rámci stejné a cena nevykazuje jediný dominující pohyb nahoru nebo dolů.

 

Cena měny na forexovém trhu se neustále mění a vytváří vlnové variace. V takových vlnových grafech je vždy možné určit místní minima a maxima. Hodnota ceny na pozici lokálního minima definuje vodorovnou čáru, která se nazývá úroveň podpory.

Hodnota ceny na úrovni lokálního maxima určuje vodorovnou čáru, která se nazývá úroveň odporu.

 

Úrovně podpory a odporu mají na forexovém trhu velký význam. Čím častěji se cena vrací na tu či onu úroveň, tím větší význam má tato úroveň pro trh. To je vysvětleno psychologií obchodníků, kteří dávají větší význam úrovni, která je v čase potvrzena cenou, která se k ní vrací. Pokud je úroveň podpory narušena, stane se tento bod novou úrovní odporu. V opačném případě, pokud je překročena úroveň odporu, stane se novou úrovní podpory.

 

První nejnižší úroveň je úroveň podpory a trh ji potvrdil dvakrát. Totéž lze říci o druhé nejnižší úrovni. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že třetí úroveň zdola v různých časových obdobích byla nejprve úrovní odporu, poté úrovní podpory. Čtvrtá úroveň zespodu je úroveň odporu a trh ji potvrdil dvakrát.

 

Je nutné si uvědomit, že úrovně podpory a odporu nepředstavují přesná měřítka a jejich definice je subjektivní. Každý obchodník se musí sám rozhodnout, která kritéria definice úrovně použije. Úroveň se považuje za překročenou, pokud ji zavírací cena prolomila. Nicméně s ohledem na archivy měnových kotací na forexu existuje mnoho příkladů, kdy zavírací cena prolomila úroveň a v následujících časových rámcích obchodování se k ní znovu vrátila. To je důvod, proč samotné prolomení úrovně není signálem k prodeji nebo nákupu. Je nutné, aby tyto signály poskytly i další nástroje technické analýzy. Aby bylo možné úspěšně obchodovat na forexu, měly by být všechny nástroje technické analýzy použity společně.

 

Pokud jsou spojeny dva minimální po sobě jdoucí body grafu (body odpovídající úrovním podpory), objeví se přímka s kladným úhlem sklonu tečny (směrovaná od levého spodního k pravému hornímu úhlu grafu), tato čára se nazývá vzestupná trendová linie podpory. Pokud jsou další minimální body také v této linii, tato linie podpory se stává pro trh významnější. Čím více minimálních bodů v blízkosti linie podpory je, tím viditelnější jsou další minimální body v blízkosti této linie.

 

Linie podpory ve skutečnosti identifikuje rostoucí trend. Její prolomení může naznačovat obrácení trendu a je mnohem důležitější než prolomení úrovně. Pamatujte na slavný obrat «trend je váš přítel». Schopnost identifikovat trendový obrat je základem pro úspěšné obchodování na forexovém trhu a jakémkoli jiném finančním trhu.

 

Kromě trendu je v technické analýze široce používán pojem „kanál“. Kanál je koridor, v rámci kterého cena kolísá. Pro definování rostoucího trendového kanálu je maximálním bodem grafu vykreslena další linie, rovnoběžně s linií podpory. Tyto linie (linie podpory a linie, která je s ní paralelní) určují vzestupný kanál. Abyste byli na forexu ziskoví, je nutné nakupovat měnu na nejnižší hranici kanálu a prodávat ji na nejvyšší. Zároveň je však třeba být opatrný, protože cena v blízkosti hranice kanálu může hranici prolomit. V této situaci se trend změní do opačného směru a obchodník může přijít o peníze. Proto by kromě určení kanálu měly být použity i další nástroje, které signalizují potvrzení trendu nebo jeho obrat.

 

Se sestupným trendem je situace stejná. Pokud jsou spojeny dva maximální po sobě jdoucí body grafu (body odpovídající úrovním odporu), objeví se přímka se záporným úhlem sklonu tečny (směrovaná z levého horního do pravého dolního úhlu grafu), tato přímka se nazývá klesající trendová linie odporu. Ve skutečnosti linie odporu představuje klesající trend. Pokud nakreslíme linii minimálním bodem grafu, která je paralelní s linií odporu, tyto dvě linie představují klesající kanál.

 

Obchodování v klesajícím kanále je obdobné jako ve vzestupném kanálu – měna se nakupuje na spodní linii kanálu a prodává se na horní linii. Je třeba si uvědomit, že jakýkoli klesající trend se jednou otočí, takže je důležité signál obrácení trendu nezmeškat.

 

Jak již bylo zmíněno, může se stát, že na trhu není žádný trend. V tu chvíli se cena mění, ale je nemožné určit linii podpory vzestupného trendu a linii odporu sestupného trendu. V grafu je tato situace znázorněna jako vodorovný boční kanál a je zobrazena dvěma rovnoběžnými vodorovnými liniemi, v jejichž mezích se cena liší. Obchodování v horizontálním bočním kanálu je nežádoucí, protože neexistuje žádný trend a je velká možnost otevření ztrátových pozic. Boční kanál lze považovat za vyrovnanou pozici býků a medvědů. Zpravidla platí, že čím delší je tento rozpor, tím silnější bude další cenový zlom jakýmkoli směrem. Následně se může vytvořit vzestupný nebo klesající trend. Horizontální boční kanál lze často pozorovat v hodinových grafech o víkendech a svátcích, kdy je obchodování na Forexu vzácné.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""