Навчання Форекс


Першочерговим завданням технічного аналізу фінансових ринків і валютного ринку Форекс зокрема є знаходження на побудованому графіку тренду. Відповідно до теорії Доу, можна виділити три типи трендів: довгостроковий, проміжний і короткостроковий. Тип тренду залежить від масштабу графіка, який ми аналізуємо. Якщо ми аналізуємо місячний графік і знаходимо на ньому тренд, то говоримо про довгостроковий тренд. Якщо ми аналізуємо тижневий або денний графіки, то говоримо про проміжний тренд. Якщо ми аналізуємо годинний або хвилинний графіки, то говоримо про короткостроковий тренд.

Кожен тренд, незалежно від його типу, може являти собою або висхідний тренд (зростаючий, «бичачий тренд», uptrend), або спадний тренд (регресний, «ведмежий тренд», downtrend). Також на ринку може спостерігатися відсутність тренду (sideways), коли сили «биків» і «ведмедів» упродовж певного проміжку часу зрівняні, і у ціни немає домінуючого руху вгору або вниз.

Ціна валюти на Форекс постійно змінюється, здійснюючи хвильові коливання. На такому графіку хвильових коливань завжди можна визначити локальні мінімуми та максимуми. Значення ціни в момент локального мінімуму визначає горизонтальну лінію, яка називається рівень підтримки (support level). Значення ціни в момент локального максимуму визначає горизонтальну лінію, яка називається рівень опору (resistance level).

Рівні підтримки та опору мають велике значення в технічному аналізі валютного ринку Форекс. Чим частіше ціна повертається до того чи іншого рівня, тим більше значення цей рівень має для ринку. Це пояснюється психологією трейдерів, які надають рівню більше значення, якщо рівень підтверджується з плином часу поверненням до нього ціни. Часто трапляється так, що якщо рівень підтримки пробивається, то цей рівень стає новим рівнем опору. Або ж якщо пробивається рівень опору, то цей рівень стає новим рівнем підтримки.

Перший знизу рівень є рівнем підтримки й два рази підтверджувався ринком. Те ж саме можна сказати й про другий знизу рівні. Зверніть увагу, що третій знизу рівень в різні моменти часу є спочатку рівнем опору, а згодом рівнем підтримки. Четвертий знизу рівень є рівнем опору і так само два рази підтверджувався ринком.

Важливо розуміти, що рівні підтримки та опору не вдають із себе точних значень, а їх визначення – справа творча. Кожен трейдер по-своєму визначає які критерії визначення рівнів використовувати. Вважається, що рівень пробитий, якщо ціна закриття торгового періоду пробила цей рівень. Однак, на історичних даних котирувань валют на Форекс можна знайти багато прикладів того, коли ціна закриття пробивала рівень, а в наступних торгових періодах знову поверталася до нього. Тому пробиття рівнів саме по собі не є сигналом покупки або продажу - необхідно, щоб і інші інструменти технічного аналізу також давали сигнал покупки або продажу. Щоб вести успішну торгівлю на Форекс, інструменти технічного аналізу необхідно використовувати в сукупності.

Якщо з'єднати дві послідовні точки мінімуму графіка, (точки, які відповідають рівням підтримки), і вийде лінія з позитивним тангенсом кута нахилу (спрямована з лівого нижнього в правий верхній кут графіка), то така лінія називається лінія підтримки висхідного тренду (support line). Якщо наступні точки мінімуму також знаходяться на цій лінії, то лінія підтримки стає більш значущою для ринку. Чим більше точок мінімуму знаходиться поблизу лінії підтримки, тим більше ймовірно, що наступні точки мінімуму також будуть знаходиться поблизу цієї лінії.

Лінія підтримки, по суті, визначає висхідний тренд. Її пробиття може говорити про розворот тренду, і має набагато більше значення, ніж пробиття рівнів. Згадайте вже згадуване широко використовується в англійській літературі висловлювання «the trend is your friend» («тренд – твій друг»). Уміння визначати вчасно розворот тренду – запорука успішної торгівлі на валютному ринку Форекс і на будь-якому іншому фінансовому ринку.

Крім самого поняття тренду в технічному аналізі широко використовується поняття каналу. Канал (channel) – це коридор, в межах якого коливається ціна. Для визначення каналу висхідного тренду через максимальну точку графіка паралельно лінії підтримки будується ще одна лінія. Обидві ці лінії (лінія підтримки та паралельна їй) визначає висхідний канал (up channel). Щоб отримувати прибуток на Форекс необхідно купувати валюту на нижній межі каналу і продавати валюту на верхній його межі. Але водночас необхідно бути обережним, адже підійде до кордону каналу, ціна може і не відскочити від неї, а пробити відповідну лінію. В такому випадку тренд змінюється в протилежну сторону, і ви можете зазнати збитків. Тому, крім визначення самого каналу необхідно використовувати й інші інструменти технічного аналізу, що дають сигнали про підтвердження або розворот тренду.

З тих, що сходять трендом справи йдуть аналогічним чином. Якщо з'єднати дві послідовні точки максимуму графіка, (точки, які відповідають рівням опору), і вийде лінія з негативним тангенсом кута нахилу (спрямована з лівого верхнього в правий нижній кут графіка), то така лінія називається лінія опору (resistance line) спадного тренду. Лінія опору, по суті, визначає спадний тренд. Якщо через мінімальну точку графіка провести лінію, паралельну лінії опору, то ці дві лінії визначають спадний канал (down channel).

З торгівлею на низхідному каналі справи йдуть також як і з торгівлею на висхідному – необхідно купувати валюту на нижній межі каналу і продавати валюту на верхній його межі. Потрібно розуміти, що будь-який спадний тренд рано чи пізно розвернеться, тому важливо не пропустити сигнал розвороту тренду.

Як вже було сказано, на ринку може спостерігатися і ситуація відсутності тренду. У такому випадку ціна робить коливання, але визначити лінію підтримки висхідного тренду або лінію опору спадного тренду не представляється можливим. На графіку така ситуація видається як горизонтальний діапазон (sideways channel) і зображується двома паралельними горизонтальними лініями в межах яких ціна робить свої коливання.

Торгівля в межах горизонтального діапазону небажана, тому що чітко вираженого тренду ще не склалося, і можна легко відкрити позицію в збиткову сторону. Горизонтальний діапазон можна розуміти як рівне за силою протистояння «биків» і «ведмедів». Як правило, чим довше триває таке протистояння, тим сильніше буде наступний прорив ціни в ту або іншу сторону з утворенням висхідного або спадного тренду. Горизонтальний діапазон можна часто спостерігати на годинних графіках вихідних і святкових днів, коли торгівля на валютному ринку Форекс практично не ведеться.

Вибрані статті

Мінімальна сума поповнення

Мінімальна сума поповнення

Проблеми з введенням/виведенням коштів

Що робити, якщо виникають проблеми з введенням/виведенням коштів

Поповніть рахунок зручним для вас способом