Support service
×

Mohu si být jist(a), že mé osobní údaje nebudou zneužity?

Společnost se na základě Smlouvy o veřejné nabídce zaručuje, že osobní údaje klienta a především doklady potvrzující jeho totožnost bude považovat za důvěrné a neposkytne je třetí straně.
Pro další ochranu můžete na fotografii svého dokumentu umístit vodoznak K ověření nebo Pro InstaForex. Ten však nesmí zakrývat informace z daného dokumentu.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""