Xác minh


Tôi có thể chắc chắn rằng dữ liệu cá nhân của mình sẽ không bị sử dụng với mục đích xấu không?

Theo Thỏa thuận chào bán công khai, công ty đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của khách hàng và đặc biệt là tài liệu danh tính của khách hàng được coi là bí mật và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Như một biện pháp bảo vệ bổ sung, bạn có thể đặt hình mờ Để xác minh hoặc Cho InstaForex trên ảnh tài liệu của mình. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng hình mờ này không che bất kỳ thông tin nào trên tài liệu.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn