Επαλήθευση


Μπορώ να είμαι σίγουρος ότι τα προσωπικά μου δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν με κακόβουλο τρόπο;

Σύμφωνα με τη Συμφωνία Δημόσιας Προσφοράς, η εταιρεία εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη και κυρίως τα έγγραφα ταυτότητας του πελάτη θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν αποκαλύπτονται σε κανένα τρίτο μέρος.
Ως πρόσθετο μέτρο προστασίας, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα υδατογράφημα For Verification ή For InstaForex στη φωτογραφία του εγγράφου σας. Ωστόσο, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτό το υδατογράφημα δεν καλύπτει πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο.

Επιλεγμένα άρθρα

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους