Сауда шарттары


InstaForex ECN тауарып алу

InstaForex - бүркітілген тауарларды қолданушыларға Форекс диалектік пазарда дауыс қызметін беретін ECN брокері. Мықты көлемдегі бастапқы шығарушылар мен брокерлермен кең клиенттік қор арасындағы ынтымақтастық InstaForex-ге жоғары ақшалықпен болуы мен жылдам онлайн қызметін қолжетімді көрсету мүмкіндігін береді.

Интернетте ЕСН-транзакциялар туралы көптеген мағынанышты сипаттамалар бар, бірақ сізге интернетте жазылған не болса да барлық не болатындығын естемеңіз. ECN-мен барысында жату тегін болмайтын транзакцияны 1 пазар лоттық жасырулардан асыруды алушылардың (Micro мен Mini Forex тіркелушілерінің) мүмкіндігін алғаны туралы есептемек. Сондықтан біздің компаниямыз клиенттердің барлық лоттарын біріктіру және оларды басқа шарттылық берушіге ауысу схемасымен ECN-мен барысында тауарларды сату үшін көрсету үшін келісімдік береді. Әрбір клиент басқа клиентпен сатыс жасайды немесе қысқартылған орынды басқа ECN-түрдегі брокерлерге ауыстырылады, олар бастаушы рөлін ойлау керек.

ECN-мен барысында тауар сату танысу сипатын беруді қарауға, 0.01-10 InstaForex лоттың тапсырысы 100% ECN тапсырысы болу мүмкін емес. Бірақ, InstaForex-тің іс тегіштіктерді жүргізу жүйесі, стандартты Forex-тағы төмендегі тіркелгілерге ECN-мен барысында және дәйімді мекенжай брокерлік (ағымдағы ECN-мен жеке сатысмен болмауы туралы) барлық жағдайын алу мүмкіндігін береді (ағымдағы ECN-мен тиімді сатыс мәртебесі, директ сатысмен жасалған сатыс мүмкіндігі бар емес).

Таңдаулы мақалалар

Толтырудың ең аз сомасы

Толтырудың ең аз сомасы

Қаражатты есепке алу/шығару мәселелері

Қаражатты есепке алу/шығару мәселелері

Қол жетімді әдістерді пайдалана оты