Kami telah membangunkan program bounty & program idea

Tujuan program ini adalah memberikan ganjaran kewangan bagi penemuan ketidak tepatan dan kesilapan di laman web syarikat..

Hubungi kami jika anda telah menjumpai:

  • Kerentanan atau bug
  • Kesilapan taip atau terjemahan yang salah

Dan terima ganjaran wang atas kecermatan anda.

Dengan menekan butang, anda bersetuju untuk pemprosesan data peribadi

Dengan menekan butang, anda bersetuju untuk pemprosesan data peribadi

Kami juga sentiasa terbuka untuk bekerjasama jika anda adalah penutur asli bahasa dan melihat kesilapan dalam teks. Untuk menyumbang sekali dalam memperbaiki terjemahan, sila hantarkan senarai bug dan deskripsi mereka. Untuk bekerjasama secara berterusan, sila beritahu kami mengenai pendidikan dan pencapaian lain yang mengesahkan kecekapan anda dalam pengetahuan bahasa ibu anda.

PENTING!

Semua permintaan yang masuk akan diproses. Masa pemprosesan mungkin diperpanjang kerana beban kerja yang tinggi pada pengurus kami.