Support service
×

https://www.instaforex.com/support/admin/pages/384/edit?lang=nl

Het document wordt in de volgende gevallen niet geaccepteerd voor verificatie:
 
- de gescande documentkopie is van lage kwaliteit 
- Persoonlijke gegevens in klantenkabinet waren niet correct ingevuld en opgeslagen ofde volledige naam, geboortedatum of adres is onjuist (of onvolledig).
 
- u heeft een document verzonden dat niet geschikt was voor verificatie (geen foto en uw volledige naam) of niet geschikt was voor dat verificatieniveau
 
- het document dat u heeft verzonden, is al gebruikt voor het eerste verificatieniveau.
 
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""