Support service
×

https://www.instaforex.com/support/admin/pages/384/edit?lang=nl

Het document wordt in de volgende gevallen niet geaccepteerd voor verificatie:
 
- de gescande documentkopie is van lage kwaliteit 
- Persoonlijke gegevens in klantenkabinet waren niet correct ingevuld en opgeslagen ofde volledige naam, geboortedatum of adres is onjuist (of onvolledig).
 
- u heeft een document verzonden dat niet geschikt was voor verificatie (geen foto en uw volledige naam) of niet geschikt was voor dat verificatieniveau
 
- het document dat u heeft verzonden, is al gebruikt voor het eerste verificatieniveau.
 
 

Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""