Support service
×

Waar is een veld voor het uploaden van documenten naar het derde verificatieniveau?

Nadat u twee verificatieniveaus hebt doorstaan, wordt het veld voor het uploaden van documenten naar het derde verificatieniveau weergegeven in het gedeelte Verificatie van het Klantengebied
 
Het derde verificatieniveau is een optionele procedure voor alle accounts. Als u het veld voor het uploaden van documenten naar het derde niveau niet heeft, is dit niet vereist voor uw account. 
 

Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""