Support service
×

Jakie są zasady głosowania w konkursie piękności InstaForex 2020?

1. Głosowanie rozpoczyna się w momencie pojawienia się profilu na stronie Konkursu i trwa do zakończenia Konkursu. Użytkownicy strony internetowej, posiadający rzeczywiste konto handlowe w InstaForex powiązane z profilem użytkownika, mają prawo oddawać dowolną liczbę głosów. Dozwolony jest jednak tylko jeden głos na jednego uczestnika. Nie ma ograniczeń co do liczby głosów dziennie. Użytkownicy, którzy nie mają kont rzeczywistych InstaForex, mogą głosować nie więcej niż trzy razy dziennie.

2. Waga głosu użytkownika wynosi 10 punktów. Aby zwiększyć wagę głosu, użytkownicy muszą powiązać profil z kontem rzeczywistym InstaForex. Po powiązaniu konta z profilem waga głosu użytkownika zostanie zwiększona proporcjonalnie do salda na nim. Jeśli saldo konta handlowego jest mniejsze niż 200 USD, waga jednego głosu wyniesie 20 punktów. Jeśli saldo konta handlowego przekroczy 200 USD, waga głosu zostanie obliczona według wzoru: saldo konta w USD/10. Niezależnie od salda konta tradera PAMM przekraczającego 10.000 USD, waga głosów będzie obliczana według następującego wzoru: 10.000 USD/10. Jeśli saldo konta zostanie zmniejszone, waga głosów użytkownika (w tym oddanych głosów) spada proporcjonalnie do kwoty wypłaty/utraconej.

3. Uczestnik nie może głosować na siebie po zarejestrowaniu się jako użytkownik.


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""