Състезания


Гласуване в конкурса Мис Инста Азия.

1. Гласуването започва, когато се появи профил на уебсайта на конкурса и продължава до края на конкурса. Потребителите на уебсайта, които имат активен търговски сметка с InstaForex, свързана с потребителския им профил, имат право да гласуват за който и да е брой участници. Въпреки това, на един участник се позволява само един глас. Няма ограничения за броя гласове на ден. Потребителите, които нямат активни сметки с InstaForex, могат да гласуват не повече от три пъти на ден.

2. Тежестта на гласа на потребителя е равностойна на 10 точки. За да увеличите тежестта на гласа, потребителите трябва да свържат активна търговска сметка с InstaForex към профила си. След свързването на сметката с профила, тежестта на гласа на потребителя ще бъде увеличена пропорционално на баланса върху нея. Ако балансът на търговската сметка е по-малък от 200 долара, тежестта на един глас ще бъде равна на 20 точки. Ако балансът на търговската сметка надвишава 200 долара, тежестта на гласа ще бъде изчислена според формулата: баланс на сметката в USD/10. Независимо от баланса на сметката на PAMM търговеца, който надвишава 10 000 долара, тежестта на гласа ще бъде изчислена според следната формула: 10 000 долара/10. Ако балансът на сметката се намали, тежестта на гласа на потребителя (включително вече дадените гласове) намалява пропорционално на изтеглената/загубената сума.

3. Участникът не може да гласува за себе си след като се регистрира като потребител.

Избрани статии

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи