Các cuộc thi


Bỏ phiếu trong cuộc thi Miss Insta Asia.

1. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi một hồ sơ xuất hiện trên trang web Cuộc thi và tiếp tục cho đến khi kết thúc Cuộc thi. Người dùng trang web, có tài khoản giao dịch trực tiếp với InstaForex được liên kết với hồ sơ người dùng, có quyền bình chọn cho bất kỳ số lượng thí sinh nào. Tuy nhiên, chỉ cho phép một phiếu bầu cho mỗi Thí sinh. Không giới hạn số lượng phiếu bầu trong một ngày. Người dùng, không có tài khoản giao dịch trực tiếp tại InstaForex, chỉ có thể bình chọn tối đa ba lần mỗi ngày.

2. Trọng lượng của phiếu bầu của người dùng tương đương với 10 điểm. Để tăng trọng lượng phiếu bầu, người dùng phải kết nối một tài khoản giao dịch trực tiếp với InstaForex với hồ sơ người dùng. Sau khi tài khoản được liên kết với hồ sơ, trọng lượng phiếu bầu của người dùng sẽ được tăng tỉ lệ thuận với số dư trong tài khoản. Nếu số dư tài khoản giao dịch thấp hơn 200 đô la, trọng lượng của một phiếu bầu sẽ bằng 20 điểm. Nếu số dư tài khoản giao dịch vượt quá 200 đô la, trọng lượng của một phiếu bầu sẽ được tính theo công thức: số dư tài khoản trong USD/10. Bất kể số dư tài khoản của thương nhân PAMM vượt quá 10.000 đô la, trọng lượng phiếu bầu sẽ được tính theo công thức sau: 10.000 đô la/10. Nếu số dư tài khoản giảm, trọng lượng phiếu bầu của người dùng (bao gồm cả các phiếu bầu đã được bỏ) giảm tỉ lệ thuận với số tiền đã rút/ mất.

3. Một người tham gia không thể bình chọn cho chính cô sau khi đã đăng ký làm người dùng.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn