Support service
×

Wskaźnik ruchu kierunkowego (Directional Movement Index)

Wskaźnik został opracowany przez J. Wellesa Wildera, Jr.

Cechy charakterystyczne. Wskaźnik wykrywa trend i pokazuje jego siłę, a także wskazuje na możliwe odwrócenie ceny. Skala od 0 do 100% jest używana do mierzenia siły trendu. Linia dodatnia jest określana na podstawie dodatniego DM, a linia na podstawie ujemnego. Trzecia linia to ADX.

Sygnały handlowe. Kupuj, gdy linia dodatnia znajduje się powyżej ujemnej, sprzedawaj, gdy znajduje się poniżej. DMI działa, gdy na rynku występuje trend. ADX w tym momencie rośnie. Dlatego najlepszy sygnał kupna pojawia się, gdy ADX przekracza linię dodatnią i idzie powyżej, a linia dodatnia znajduje się powyżej ujemnej. Najlepszy sygnał sprzedaży pojawia się, gdy ADX przekracza linię ujemną i przesuwa się wyżej, a linia ujemna znajduje się powyżej dodatniej. Kiedy ADX spada, rynek przestaje być kierunkowy, a metoda handlu DMI nie działa.

Zalety. Dobre narzędzie do wyznaczenia długoterminowych trendów.

Wady. Niska wrażliwość na krótkoterminowe zmiany cen. Zaleca się używanie DMI nie samodzielnie, ale jako filtr potwierdzający w połączeniu z innymi narzędziami wykorzystywanymi do określenia trendu.


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""