Đào tạo ngoại hối


DMI (Chỉ số Chuyển động Hướng)

Chỉ số này được phát triển bởi J. Welles Wilder, Jr.
 
Đặc điểm
 
Chỉ báo phát hiện xu hướng và sức mạnh của nó, cũng như các điểm có thể đảo chiều giá. Thang đo từ 0 đến 100% được sử dụng để đo xu hướng. Đường đo đoạn dương được xác định dựa trên DM dương, trong khi đoạn tiêu cực được hiển thị dựa trên DM tiêu cực. Đường thứ ba là ADX.
 
Tín hiệu giao dịch
 
Tín hiệu mua được nhận khi đoạn dương cao hơn đoạn tiêu cực, tín hiệu bán - khi đoạn dương thấp hơn.
DMI hoạt động khi quan sát xu hướng và ADX đang tăng. Đó là lý do tại sao tín hiệu mua tốt nhất là khi ADX cắt qua đoạn dương và tăng lên, và đoạn dương cao hơn đoạn tiêu cực.
Tín hiệu bán thuận lợi nhất là khi ADX cắt qua đoạn tiêu cực và đi lên, và đoạn tiêu cực chiếm ưu thế.
Khi ADX giảm, thị trường mất hướng, và giao dịch DMI không hoạt động.
 
Ưu điểm
 
Đây là một công cụ tốt để phát hiện xu hướng dài hạn.
 
Nhược điểm
 
Độ nhạy cảm đối với biến đổi giá ngắn hạn thấp. Khuyến cáo không sử dụng chỉ báo này độc lập, mà chỉ như một bộ lọc xác nhận cùng với các hệ thống theo xu hướng khác.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn