Support service
×

Swing Trading


Celem swing tradingu jest osiągnięcie zysków w długim terminie. Jest to główna różnica pomiędzy tą metodą a handlem intraday. Swing traderzy realizują zyski co 3 do 5 dni. Większość z najbardziej najlepszych traderów na świecie używa tej strategii.

Po pierwsze, musimy zrozumieć definicję trendów. Ruch na rynku charakteryzuje się serią wahań. Jeśli każde kolejne minimum jest wyższe od poprzedniego, a każde kolejne maksimum jest wyższe od poprzedniego, wtedy mamy do czynienia z trendem wzrostowym lub rajdem. Jeżeli rynek wykonuje ruch spadkowy, to każde następne maksimum jest niższe od poprzedniego i każde następne minimum znajduje się poniżej poprzedniego. Nazywa się to trendem spadkowym.

Jednak płynna zmiana kursu waluty nie jest jeszcze trendem. W dynamice rynku walutowego można wyróżnić trzy główne fazy: akumulację, formowanie trendu i dystrybucję. Akumulacja jest interesująca tylko dla tych, którzy mają do dyspozycji zespół analityków. Traderom detalicznym nie zaleca się zwracać uwagi na fazę akumulacji. Podczas tej fazy na rynek wchodzą tzw. „Smart Money” (najwięksi i najmądrzejsi gracze na rynku). „Smart Money” opuszczają rynek w fazie dystrybucji, a po nich wchodzą „Dump Money”.


Nie bez powodu zaczęliśmy omawiać pojęcie trendu. W końcu, główną ideą swing tradingu jest dyscyplina i potrzeba ścisłego trzymania się trendu, bez poruszania się przeciwko niemu. To właśnie strategia podążania za trendem zapewnia impuls dla pary walutowej na Twoją korzyść. Trendy walutowe utrzymują się, dopóki nie zostaną zmienione przez czynniki fundamentalne. Niestety, traderzy często nie przestrzegają tej zasady.

 

Zgodnie z teorią Dow, na rynku istnieją trzy trendy: długoterminowy, średnioterminowy i krótkoterminowy. Trend długoterminowy jest wykorzystywany przez traderów w celach inwestycyjnych. Ten trend jest identyfikowany na wykresach tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. Daytraderzy pracują z trendami krótkoterminowymi, które są widoczne na wykresach godzinowych. Konieczne jest wybranie jednego trendu podczas handlu na rynku Forex. Najważniejsze jest, aby zrozumieć, czym jest trend i jak go zidentyfikować.


Na rynku Forex najlepiej handlować w warunkach ruchu głównego, czyli w trendzie. Trend ma przecież dwie przydatne cechy - jest łatwy do zdefiniowania i trudny do zmiany.

 


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""