Форекс обучение


Суинг-търговия

Целта на суинг търговията е да улови печалби в дългосрочен план. Това е основната разлика между този метод и търговията в рамките на деня. Суинг търговците печелят на всеки 3 до 5 дни. По-голямата част от най-успешните търговци в света използват тази стратегия.
 
Първо, трябва да разберем дефиницията на трендовете. Движението на пазара се характеризира с поредица от колебания. Ако всяко следващо дъно е по-високо от предишното и всеки следващ връх е над предишния, тогава има възходящ тренд или рали. Ако пазарът направи низходящо движение, всеки следващ връх е по-нисък от предходния и всяко следващо дъно е разположено по-ниско от предходното. Това се нарича низходящ тренд.
 
Междувременно плавната промяна на валутния курс все още не е тренд. Има три основни фази в динамиката на валутния пазар: натрупване, формиране на тренд и разпределение. Натрупването е интересно само за онези, които разполагат с екип от анализатори. Търговците на дребно не се препоръчва да обръщат внимание на етапа на натрупване. По време на тази фаза на пазара излизат така наречените умните пари. Умните пари напускат пазара на етапа на разпределение, последван от дъмпинговите пари.
 
Започнахме да обсъждаме концепцията за тренд с определена причина. В крайна сметка основната идея на суинг търговията е дисциплината и необходимостта стриктно да се придържаме към тренда, без никога да се движим срещу него. Стратегията за проследяване на тренда осигурява импулса на търгуваната валутна двойка във ваша полза. Динамиката на тренда ще продължи, докато не се обърне под натиска на основните движещи сили. За съжаление търговците често не спазват това правило.
 
Според теорията на Дау на пазара има три трендове: дългосрочен, междинен и краткосрочен. Дългосрочният тренд се използва от търговци с инвестиционни цели. Този тренд се идентифицира на седмични, месечни и тримесечни графики. Дневните търговци работят с краткосрочни трендове, които могат да се видят на почасови графики. Необходимо е да изберете един тренд, когато търгувате на Форекс пазара. Основното е да разберете какво е тренд и как да го идентифицирате.
 
По-добре е да търгувате на Форекс пазара в условията на основно движение, т.е. в тренд. И накрая, трендът има две полезни функции - лесно се определя и трудно променя.

Избрани статии

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи