Support service
×

Take-profit nie został aktywowany lub zlecenie oczekujące nie zadziałało, chociaż cena sięgnęła określonego poziomuNależy wziąć pod uwagę, że cena składa się z dwóch elementów - ceny
Bid i ceny Ask.

Cena Bid jest wyświetlana na wykresie.

Zlecenie sprzedaży jest otwierane po cenie
Bid i zamykane po cenie Ask.

Zlecenie kupna jest otwierane po cenie
Ask i zamykane po cenie Bid.

Przykład:

Dla Twojego zlecenia sprzedaży jest ustawiony take-profit 1,3121

Cena na wykresie osiągnęła 1,3120, ale zlecenie nie zostało zamknięte
poprzez take-profit.

Cena na wykresie jest określona przez Bid, a zlecenie
sprzedaży jest zamykane przez cenę Ask.
(ask = bid + spread)

Bid = 1,3120

Ask = 1,3123

Twoje zlecenie nie zostało więc zamknięte ze względu na cenę minimalną równą 1,3123.

 

 

 


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""