Τεχνικές ερωτήσεις


Αποτυχημένο σήμα.

Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι η τιμή αποτελείται από δύο στοιχεία - την τιμή προσφοράς (Bid) και την τιμή ζήτησης (Ask).

Η τιμή προσφοράς (Bid) εμφανίζεται στο γράφημα.

Η πώληση τάξης ανοίγεται στην τιμή προσφοράς (Bid) και κλείνει στην τιμή ζήτησης (Ask).

Η αγορά τάξης ανοίγεται στην τιμή ζήτησης (Ask) και κλείνει στην τιμή προσφοράς (Bid).

Παράδειγμα:

Το επίπεδο στόχου κερδών για την πώληση τάξης σας είναι 1.3121. Η τιμή στο γράφημα έφτασε το 1.3120, αλλά η παραγγελία δεν έκλεισε στο σημείο του στόχου κερδών.

Το γράφημα εμφανίζει την τιμή προσφοράς (Bid), ενώ η πώληση τάξης κλείνει στην τιμή ζήτησης (Ask) (Ask=Bid+spread) με τιμή προσφοράς (Bid) 1.3120 και τιμή ζήτησης (Ask) 1.3123. Έτσι, η παραγγελία σας δεν έκλεισε λόγω του ελάχιστου τιμήματος που ισούται με 1.3123.

Επιλεγμένα άρθρα

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους