Support service
×

ข้อมูลเกี่ยวกับการอ้างอิงและค่าคอมมิชชั่น

สถิติของบัญชีพันธมิตรมีอยู่ในส่วน "การอ้างอิงและค่าคอมมิชชั่น" ของพื้นที่พันธมิตร:

"การอ้างอิงลูกค้าของฉัน"

"ค่าคอมมิชชั่นของฉัน"

"SUB IB และคอมมิชชั่น"

"เงินคืน"

"สถิติกราฟิก"


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""