โบนัส


ทำไมหลังจากการถอนทรัพย์สินออกไป แต่โบนัสบางส่วนถูกยกเลิกออกไป?

1. ถ้าหลังจากได้รับโบนัส 30% ไปแล้ว ลูกค้าไม่สามารถทำผลกำไรในการซื้อขาย แต่ถอนเงินออกไป บางส่วนของโบนัสตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่ถอนออกจะถูกยกเลิก ตัวอย่าง 1. ลูกค้าฝากเงิน 1,000 ดอลลาร์และรับโบนัส 300 ดอลลาร์ จากนั้นลูกค้าถอนเงิน $500 (50% ของเงินฝาก) ส่วนหนึ่งของโบนัสมีจำนวน 150 ดอลลาร์ได้ถูกยกเลิกออกไป (50% ของโบนัส) 


2. ถ้าหลังจากได้รับโบนัส 30% ไปแล้ว ลูกค้าได้รับผลกำไร แต่ถอนเงินออกไปเกินจำนวนผลกำไร ส่วนหนึ่งของโบนัสตามสัดส่วนของจำนวนส่วนที่เกินจะถูกยกเลิก 

ตัวอย่าง 


ตัวอย่างที่ 2. ลูกค้าฝากเงิน 1,000ดอลลาร์และรับโบนัส 300ดอลลาร์ จากนั้นเขาได้กำไร 300ดอลลาร์ และถอนออก 400ดอลลาร์ (ผลกำไร 300ดอลลาร์ + 10% ของเงินฝาก) มันหมายความว่าโบนัส 30ดอลลาร์ จะถูกยกเลิก

บทความแนะนำ

ไม่สามารถเปิดตำแหน่งได้

ขั้นตอนที่ลูกค้าของโบรกเกอร์ชั้นนำ InstaForex ควรทำเมื่อไม่สามารถเปิดตำแหน่ง (คำสั่ง) ได้

ฝากเงินขั้นต่ำได้เท่าไหร่

ฝากเงินขั้นต่ำได้เท่าไหร่

เติมเงินในบัญชีของคุณโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่มีอยู่