Support service
×

เหตุใดส่วนหนึ่งของโบนัส 55% จึงถูกยกเลิกหลังจากการถอนเงิน?

ในกรณีที่มีการถอน ซึ่งทำให้ยอดรวมของเงินโบนัสทั้งหมด (รวมถึงโบนัสที่ถูกยกเลิก) เกินกว่า 55% ของฟรีมาร์จิ้นในบัญชีซื้อขายจากนั้นจะมีการยกเลิกบางส่วนโบนัสซึ่งเท่ากับส่วนต่างระหว่างมูลค่าเหล่านี้ ในการหลีกเลี่ยงการยกเลิกโบนัสเกินจำนวนเงินที่ถอน ควรระงับการถอนต่างๆ หากจำนวนโบนัสทั้งหมดในบัญชีเกินจำนวนโบนัสที่ได้รับอนุญาตสำหรับฟรีมาร์จิ้นในบัญชีซื้อขาย


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""